Bestyrelsen 

Foreningens bestyrelse er sammensat af repræsentanter for flere sogne i Viby og Viby Fællesråd.

Formand Hans Chr. Feindor
Kasserer Annie Borchmann
Christian Tuemand
Hans Peter Mehlsen
Mariann Vinding
Louise Okon Willie
Niels snare
Suppleanter:
Keld Vestergaard, 1. suppleant
Kim Houmann, 2. suppleant
Revisor: 
Britta Andersen og suppleant: Fenja Søndeergaard

Kontaktadresse:
Formand for Den Selvejende Forening Kulturhus Viby C :
Hans Chr. Feindor, tlf.: 40207776/mail: hc@feindor.dk
Betalingsoplysninger:
Mobilepay 926981
Sparekassen Danmark, bankkonto 9070-9210280933