Generalforsamling den 17. august 2023 kl. 17.00

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab  se regnskab
 4. Bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsåret og kontingent året pr. 1. jan. 2024 til fremdeles at gælde for kalenderåret
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
 6. Godkendelse af budget fra 1. juli 2023 til 31. december 2023 samt budget fra 1. januar 2024 til 31. december 2024, herunder godkendelse af års-kontingent 2024 samt godtgørelse for kasserer og formands telefonomkostninger o.l.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen ud over de 4 permanente medlemmer repræsenterende de 3 kirkesogne i Ravnsbjerg, Viby og Fredens samt for Viby Fællesråd.
  • Medlemmer ud over de permanente bestyrelsesmedlemmer er pt.
   • Annie Borchmann, kasserer, er ikke på valg
   • Mariann Vinding, er ikke på valg
 8. Valg af 2 suppleanter; for et år
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt