Generelle vedrørende støjforurening i Aarhus:

 1.     Særligt støjende aktiviteter: Disse er ikke tilladt på lørdage og søndage. Om natten (kl. 22-07) må støjen ikke overstige 55 dB (A), og på alle andre tidspunkter er grænsen 40 dB (A)2.

(40 dB = lig stille tale – 55 dB = højrøstet tale) (musik er normalt over 70 dB; ofte langt over 100dB) 

2.     Ja, du kan risikere at få en bøde, hvis du overtræder de fastsatte regler og grænseværdier for støj i Aarhus. Det er vigtigt at respektere disse retningslinjer for at bevare et godt naboskab og skabe et mere behageligt miljø for alle. Hvis du er i tvivl eller oplever støjgener, kan du kontakte Aarhus Kommune for yderligere information og assistance.

Informationer hentet i offentlig tilgængelig kilde. 

Bestyrelsen