VibyTapetet -
   Kong Valdemar kommer til Viby!

For medlemmer holder vi åbent tirsdag den 23. + 30. april mellem 13-14.30.

Kulturhuset Viby C blev for ca. 1 ½ år siden stiftet og Viby’s gamle præstegård på Kirkstien 1 blev købt og vil fremtidigt danne rammen om foreningens aktiviteter til glæde for lokalområdets beboere og gæster.
En gruppe på 7 kvinder forenet i BroderiSkabet har i 3 år arbejdet på en samling af meget smukke og historiske broderier, der omhandler Kong Valdemar den Store (konge fra 1157-82) og Kongsgården i Viby.
Samlingen VibyTapetet består af 9 smukke broderede billeder – alle udført af BroderiSkabets kvinder.
Billederne tager udgangspunkt i kunstneren Arnt Uhres kultegninger, som han har fortolket ud fra Saxo’s Krønnike og et kongemøde, som angiveligt fandt sted i år 1176 på Kongsgården i Viby, samt har været placeret præcist hvor Viby Skole ligger i dag.
Tapetet (billederne) fortæller og fortolker det, der skete på borgen i 1176 efter Saxos beskrivelse i sin store Danmarkskrønnike. Valdemar den Store boede indimellem på sin borg i Viby sammen med sit hof.
Hele sin kongetid var Valdemar den Store i kamp med både fjender i adelen og nogle fra sin familie, som syntes de selv havde mere ret til tronen end Valdemar havde.
De lavede en sammensværgelse og brugte Magnus til at gøre det beskidt arbejde og forsøge at slå Kong Valdemar ihjel. Men det lykkedes ikke. Mordforsøgene blev opdage, og Magnus flygtede til Lübeck. Det finder Kong Valdemar ud af og sender bud til Magnus, at han skal komme til stævne i Viby. Det er det møde Tapetet (de 9 billeder) handler om.
Det skildres hvordan Kong Valdemar kommer sejlende på Brabrand-fjorden ind til borgen i Viby for at mødes med Magnus Erikson, uægte søn af den tidligere konge Erik Lam. Dengang var den nuværende Aarhus Å Brabrand Fjord, der gik fra bugten og ind til den nuværende Brabrand Sø.
Brodøserne forenet i Broderiskabet, som står bag samlingen, har bl.a. fået tilskud fra Velux Fonden for at realisere de smukke værker, og ønsker nu at overdrage billederne til evig ophængning i Kulturhuset Viby C – en fantastisk historisk gave. Vibys historie bliver nu foreviget i et af Vibys ældste huse gennem denne generøse gave. Vi er så taknemmelige!
I den anledning indbyder vi foreningens medlemmer, pressen og interesserede til fernisering og besigtigelse af de smukke historiske billeder, som vi håber andre ligesom os finder spændende – både som en del af lokalområdets DNA – men også en del af Aarhus Kommunes DNA.

Fernisering søndag, den 7. april kl. 13.30 i Kulturhuset Viby C
Der vil være en lettere forfriskning i forbindelse med arrangementet.

Værter ved ferniseringen er BroderiSkabet og Kulturhuset Viby C.
Vi ser frem til at vise værkerne frem, og evt. spørgsmål kan på forhånd rettes til bestyrelsen for Kulturhuset Viby på tlf. 53899088 – Mariann Vinding.